Blog – REDCON1

IFBB PRO SHAWN LINDO DESTROYS LEG DAY

IFBB PRO SHAWN LINDO DESTROYS LEG DAY

IFBB Pro and Elite Redcon1 Athlete Shawn Lindo takes through his insane leg day! Watch it now!!